Brigády / PřivýdělkyPráce
Obor
Lokalita
Délka
Cena
Vložit inzerát

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry fungují velmi jednoduše. V případě nebankovních společností si zákazník vybere v obchodě zboží, a pokud má s sebou požadované doklady, podepíše okamžitě smlouvu o úvěru. V případě, že má zájem o spotřebitelský úvěr od banky, musí počítat s poněkud náročnějším a zdlouhavějším vyřizováním. Úvěr splácíte pravidelnými měsíčními splátkami, jejich výše závisí na hodnotě úvěru a době splácení.

Spotřebitelské úvěry by měly sloužit lidem pouze v krizových situacích, kdy danou věc nutně potřebujete například k provozu domácnosti nebo v souvislosti s pracovními závazky – rozbije se vám pračka, kotel, lednice, … Využívání tohoto typu půjčování peněz k uspokojení nadstandardních potřeb (vánoční dárky, dovolená, novější televize, …), které si můžeme odložit na období, kdy peníze budeme schopni našetřit sami, je velmi nerozumné a mnoho lidí přivedlo tváří v tvář velkým finančním potížím popř. exekucím majetku.

Kdo může o úvěr žádat?

Spotřebitelský úvěr je bankami nabízen občanům starším 18 let se státním občanstvím ČR a trvalým bydlištěm na území ČR.

Poskytnutí některých úvěrů může být vázáno na vedení účtu v bance, a to po určitou stanovenou dobu (např. 3 měsíce), nebo je možné jej založit při kladném vyřízení žádosti o úvěr. Naopak některé banky tuto podmínku nemají a žadatel o úvěr nemusí být jejich klientem.

Jaká je úroková sazba ?

Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů (např. zda je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový), na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozpětí od 9,5 až do 19% p.a.

Členění spotřebitelských úvěrů:

1. podle účelovosti

 • účelové úvěry - jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup spotřebního zboží, automobilu, atd.)
 • bezúčelové (neúčelové) úvěry - záleží na klientovi, na co poskytnutý úvěr použije. Cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba.

2. podle typu výplaty

 • hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti
 • bezhotovostní úvěry - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet

3. podle zajištění

 • zajištěné úvěry - banka vyžaduje jištění věcí movitou (např. automobilem) či nemovitostí
 • nezajištěné úvěry - společnosti je poskytují pouze svým "top" prvotřídním klientům

4. podle doby splatnosti

 • krátkodobé úvěry
 • střednědobé úvěry
 • dlouhodobé úvěry

Dále lze samozřejmě úvěry dělit i podle dalších hledisek např. podle čerpání (jednorázové, postupné), podle frekvence splácení (měsíční, čtvrtletní...) atd. Tyto všechny kategorie se mohou mezi sebou navzájem kombinovat. Podle těchto kriterií jsou potom jednotlivým typům úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a např. také různé požadavky na zajištění úvěru. Při nižších částkách nemusí banka požadovat žádné jištění, při vyšších částkách je jištění úvěru povinné.

Co znamená účelový a neúčelový úvěr?

Podle toho zda lze použít úvěr na libovolnou věc, či zda je nutno použití doložit, lze úvěry rozdělit na:

 • účelové - zde banky požadují doložení použití úvěru. Účelové úvěry jsou potom klienty využívány na nákup spotřebních věcí (tzn. zboží a služeb). Na financování nemovitostí většinou banky (pokud takto úvěry rozdělují) poskytují úvěry za nižší úrokovou sazbu a s delší dobou splatnosti (předpokládá se vyšší půjčená částka bankou). U většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně a to přímo na účet prodejce (zboží, služeb, nemovitostí) po předložení faktury klientem.
 • neúčelové - naproti tomu neúčelové úvěry se vyznačují tím, že mají vyšší úrokové sazby a klient je může použít k libovolnému účelu. Nemusí tudíž dokládat bance použití půjčených peněz. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti, nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet.

Jaké jsou výhody a nevýhody spotřebitelských úvěrů?

Největší výhodou spotřebitelského úvěru je okamžité uspokojení vašich současných potřeb bez nutnosti dlouhodobě spořit. Jde tedy o rozdělení jednorázové platby na několik menších částí. Ale spotřebitelský úvěr má i své NEVÝHODY, kterými jsou:

 • zaplatíte více, než si půjčíte (půjčená částka + úrok)
 • většinou musíte prokázat pravidelný příjem a jeho výši
 • vyřízení trvá delší dobu
 • někdy si musíte sehnat ručitele, nebo se zaručit jiným majetkem

 

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.