Brigády / PřivýdělkyPráce
Obor
Lokalita
Délka
Cena
Vložit inzerát

Životní pojištění

Smyslem životního pojištění je pojistná ochrana pojištěné osoby či jeho rodiny před nepříznivými finančními důsledky různých životních událostí. V případě, že nastane pojistná událost (např. úmrtí, onemocnění, invalidita), vyplatí pojišťovna osobě, která je uvedená ve smlouvě jako obmyšlený, nebo pojištěnému pojistné plnění.

Životní pojištění se dělí na:

  • rezervotvorné
  • kapitálové – pro zhodnocení úspor je stanovena úroková míra, v průběhu pojištění je omezena možnost vybírat,
  • investiční – klient si vybírá, kde chce uložené peníze zhodnocovat a od toho se odvíjí výsledný úrok, v průběhu pojištění lze vybírat z naspořené částky,

důchodové – klient si sjednává částku, jakou při dosažení určitého věku dostane buď jednorázově nebo ve formě pravidelné penze, rizikové – klasické pojištění pro případ smrti, jehož úkolem je omezit ekonomické dopady smrti pojištěnce na jeho okolí.

Pojistná částka pro případ úmrtí by měla u živitele rodiny odpovídat minimálně dvěma ročním platům. To je opravdu minimum. Optimální je tří až pěti násobek ročního příjmu. Životní pojištění by mělo pokrýt finanční potřeby nejbližších v době po pojistné události a zajistit možnost závislým osobám postavit se na vlastní nohy.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění představuje kombinaci pojištění pro případ smrti (nebo dožití) a spoření. Placené pojistné je rozloženo na dvě hromádky. Jedna kryje riziko vzniku pojistné události (smrti) a druhá tvoří takzvanou kapitálovou hodnotu. Tuto část pojišťovna investuje a zhodnocuje. Na konci pojištění vyplatí pojišťovna klientovi zhodnocenou část. V případě, že nastane pojistná událost, vyplácí pojišťovna pojistnou částku i zhodnocení.

Pokud máte uzavřenou kapitálovou životní pojistku s trváním minimálně 5 let a po jejím ukončení vám bude více než 60 let, můžete si ročně odečíst od základu daně z příjmů až 12 000 Kč zaplaceného pojistného. Smlouva ovšem nesmí být vypovězena předčasně. 

Investiční životní pojištění

Na rozdíl od kapitálového pojištění, má klient ve svých rukou, zda mu pojištění vydělá či ne. Investiční pojištění nabízí vyšší zhodnocení, ale také vyšší riziko. Klient si sám může vybrat, do jakého podílového fondu svoje peníze chce investovat. Samozřejmě záleží na nabídce pojišťovny. Riziko neúspěchu si ovšem nese sám. 

Důchodové životní pojištění

Speciální typ životního pojištění, který je určený pro hromadění finanční částky, jež bude v důchodovém věku klientovi pravidelně vyplácena. Na krytí rizika smrti je směřována pouze minimální částka.Toto pojištění nemá nic společného s penzijním spořením, důchodovým spořením nebo se státním důchodovým systémem. 

Rizikové životní pojištění

U tohoto typu pojištění se částka nespoří ani nezhodnocuje. Rizikové životní pojištění je klasické pojištění pro případ smrti, jehož úkolem je především omezit ekonomické dopady smrti pojištěnce na jeho okolí. Nedojde-li k pojistné události, není na konci pojištění nárok na žádné vyrovnání. V rámci pojištění si pojištěnec nevytváří žádné dlouhodobé rezervy na důchod, a proto tento typ pojištění není daňově zvýhodněn. Je vhodné pro ty, co mají jasno, jakým způsobem chtějí zhodnocovat své peníze a po pojišťovně chtějí pouze pojistit riziko. Používá i pro zajištění při splácení úvěrových produktů.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.